Ondanks dat de casino branche zelf wel het nut en belang ziet van de strengere regelgeving rondom gokreclames, ziet niet iedereen dat. Mediabedrijf Talp bijvoorbeeld, dat door het reclameverbod dat per 1 januari 2023 zal ingaan miljoenen aan reclameinkomsten zal mislopen, staat helemaal niet te juichen.

Namens het Talpa Network geeft woordvoerder Allard Ruyl aan dat het bedrijf twijfelt of een dergelijk verbod juridisch gezien wel stand zal houden. Het bedrijf onderzoekt dan ook momenteel of en zo ja, welke stappen het bedrijf kan ondernemen om het verbod geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken.